Yüncü dükkanı açma maliyeti! 2023’de ipçi dükkanı açmak ne kadar mal olur?

Yüncü dükkanı açılış masraf tutarı, açılışı, şartları hakkında bilgiler verilirken, dükkanın 30 bin TL sermeye ile açıldığı ve gerekli yasal izinlerin alınması şartının sağlanması gerektiği iletilir. Yüncü dükkanı açılışı için dükkan sahibinin adına kiralı veya tapulu bir dükkan edinilip, gerekli evraklar ile vergi dairesine bildirim yapılması ve ardından sıhhi müessese kaydı için belediyelere başvurulması sağlanır. Yüncü dükkanı açma şartları içerisinde belirlenen her hangi bir metrekare ile dükkanın açılması şartı yer almaz. Şartlar, açılış yapacak kişi adına dükkan kiralanması, vergi levhası alınması, vergi levhasının belediyeye iletilmesi, toptan ürün alımı yapılarak, dükkanın faaliyete geçirilmesi işlemleridir. Yüncü dükkanı açma için şartlara uygun evraklar, kişinin sağlaması gereken şartlar, açılış maliyeti kalemleri, Vergi Dairesi kaydı şartı ve belediyeye başvuru hakkında bilgiler alt başlıklardan öğrenilirler.

Yüncü Dükkanı Açılışında Kişinin Sağlayacağı Şartlar Nelerdir?

Yüncü dükkanı sahibine yönelik şartlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Yüncü dükkanı açılışında kişi, 30 bin TL sermayeye sahip olmalıdır.
 • Kişi, dükkan açılışı için bir yer kiralamalı veya satın almalıdır.
 • Kişi, kiralanan dükkanın kontrat veya tapusunu kendi isim adına yaptırmalıdır.
 • Kişi, Noter onaylı kendisine ait imza sirküsüne sahip olmalıdır.
 • Kişi, kiralanan dükkanın metre kare değerine göre, her 200 metrekare için bir adet yangın söndürme tüpü alınması işlemini tamamlamalı ve faturalandırmalıdır.
 • Yasal başvurular için kişisel başvuru ve işletmeye ait evraklarını edinmelidir.
 • Kişi açılış öncesi, devlet kurumlarına gerekli müracaatları yapmalı ve işletme açılışı için kayıtları yaptırmalıdır.

Bu şartların sağlanması halinde yüncü dükkanı açılışı sağlanır.

Yüncü Dükkanı Açılışı Maliyet Kalemleri Nelerdir?

Yüncü dükkanı açılışı maliyet sınıfları şu şekilde sıralanırlar:

 • Yüncü dükkanı açılış masrafları, dükkan kiralama bedeli için 2500 ila 3000 bin TL,
 • Dükkan açılış giderleri kaydı olan vergi dairesi işlemleri ve belediye kaydı, muhasebeci belirleme işlemleri için 4000 TL,
 • Dükkana tedarik edilecek toptan ürünlerin alımı için 7000 TL,
 • Dükkan dekoru, raf, dolap gibi demirbaşların yaptırılması için 6000 TL,
 • Dükkan yazar kasa alım, iletişim numarası alım işlemleri için 3000 TL, olarak minimum değerlerde sınıflandırılırlar.

Bu minimum masraf tutarları ile orta ölçekli bir yüncü dükkanı açılışı sağlanır. Yüncü dükkanı açılış işlemlerinde yasal olarak belirlenmiş olan her hangi bir metrekare değeri uygulanmaz. Yüncü dükkanı açılışları 70 ila 100 metrekarelik orta ölçekli dükkan alanlarında açılmaya uygun işletme modelleri olarak belirlenirler.

Yüncü Dükkanı Açma İçin Şartlara Uygun Evraklar Nelerdir?

Yüncü dükkanı açma koşuluna uygun belgeler şu şekilde sıralanırlar:

 • Dükkana ait, açılış yapacak kişinin ismine hazırlanmış kira kontratı,
 • Dükkan alındıysa kişinin ismine hazırlanmış tapu belgesi,
 • Dükkan açacak kişiye ait, noter onaylı imza sirküsü,
 • Kişinin ikamet belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, dükkan açılış şartlarına uygun evraklardır.

Bu evraklar ile yasal bildirim için yaşanılan ve yüncü dükkanının açma faaliyeti için bulunulan ilde yer alan Vergi Dairesi kurumuna gidilip, kayıt işlemleri sağlanmalıdır.

Yüncü Dükkanı Açma İçin Vergi Dairesi Kaydı Şartı Nasıl Sağlanır?

Yüncü dükkanı açılışı vergi dairesi kaydı şartı sağlama işleminde izlenen adımlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Kişi ikamet ettiği ve açılacak dükkanın bulunduğu ilde yer alan Vergi Dairesi kurumuna gider.
 • Yüncü dükkanı açılışı yapılacağı bildirilip, nüfus cüzdanı, kira veya tapu belgesi, imza sirküsü, ikamet belgesi evrakları, vergi dairesi yetkili çalışanlarına iletilir.
 • Kayıt ve vergi levhası alım talebinde bulunulur.
 • Talep üzerine çalışanca iletilen, ‘’ Vergi Dairesi bildirim formu’’ doldurulup, imzalanır.

Bu adımların tamamlanması ile kişiye, yüncü dükkanı açılışına dair vergi levhası belgesi iletilir. Bu belgenin alımı ile yüncü dükkanı açılışı için gereken, Vergi Dairesi kaydı şartı sağlanır.

Yüncü Dükkanı Açma İçin Hangi İşletme Kaydına Başvurulur?

Yüncü dükkanı açılışı işletme kaydı çeşidi, sıhhi müessese işletme kaydıdır. Vergi Dairesi ile vergi levhası belgesi alımı işleminin ardından çalışma faaliyetine geçmek için sıhhi müessese kaydı yaptırılması şartı sağlanır. Bu işlem için yüncü dükkanı açma işleminin yapılacağı ilde yer alan Belediye’ye başvuru gerçekleştirilir. Başvuru sırasında kayıt için gerekli olan kişisel ve işletmeye ait belgeler, Vergi Dairesinden alınana vergi levhası belgesi, Belediye’ye iletilmelidir.

Yüncü Dükkanı Açma İçin Belediyeye Başvuru Nasıl Yapılır?

Yüncü dükkanı açılışı belediye müracaatı için izlenen adımlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Yüncü dükkanının açılışının yapılacağı ve kişinin ikamet ilinde yer alan Belediye’ye gidilir.
 • Belediye yetkili çalışanlarına, Vergi Dairesinden alınan vergi levhası, imza sirküsü, kira veya tapu belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, esnaf tasdiknamesi, yangın söndürme cihazı alım fatura belgesi, iletilir.
 • Yüncü dükkanı açılışı için bildirim yapılacağı iletilir.
 • Talep üzerine kayıt için iletilen form doldurulup, imzalanır.

Bu adımlar ile dükkanın faaliyete başlaması için şart koşulan belediye sıhhi müessese bildiriminin ve kaydının yapılması tamamlanır.

Kayıt işlemlerinin tamamlanması için dükkanda satışı yapılacak olan ürünlerin, toptan alımının yapılması, dükkan standartları için gerekli olan raf sistemlerine ürünlerin yerleştirilmesi, istihdam ettirilmek istenilen elemanların işe alınması gibi aşamaların tümü, yüncü dükkanı açma için yasal koşullara uygun şekilde gerçekleşir.

Başvuru Formu Mesaj Bırakabilirsiniz