Veteriner Kliniği Açmak! 2023 Maliyeti Ne Kadar Gereken Belgeler ve Şartlar

Veteriner klinikleri hayvanların muayene edildiği yerlerdir. Hastalanan hayvanların hastalığının ne olduğunun tespit ve teşhisinin yapıldığı kliniklerdir. Veteriner kliniği, hayvanların tedavilerinin gerçekleştirildiği sağlık kurumlarıdır. Veteriner kliniği açmak tek bir veteriner hekim tarafından yapılabileceği gibi, birkaç tane veteriner hekimin bir araya gelerek de açması mümkündür.

Veteriner kliniği açmak için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle bu şartlardan biri, kişinin veteriner hekim diplomasına sahip olmasıdır. Veterinerlik bölümünü bitiren ve diploma alan kişinin, hayvan sağlığı konusunda ve tedavisi konusunda gerekli eğitimi almış olması gerekmektedir.

Veteriner Kliniği Açma Şartları Nelerdir?

Veteriner hekimler, köy, kasaba ya da büyükşehirlerdeki hayvan sağlığı ile ilgili konularda çalışmalar yürüten kişilerdir. Bu kişiler evcil hayvanlar, sokak hayvanları ya da çiftlik hayvanlarının sağlık durumlarını kontrol ederler. Herhangi bir sıkıntı durumunda tedavilerini gerçekleştirirler.

Veteriner kliniği açmak için yerine getirilmesi gereken birtakım şartlar mevcuttur. Öncelikle kişinin ilgili bölümü bitirmesi ve diplomayı alması gerekir. Sonrasında kişinin muayenehane ruhsatı, sorumlu veteriner hekim belgesi ve veteriner hekim olarak çalışma izin belgesinin bulunması gerekmektedir. Bu belgeleri tamamlayan kişiler tedavi için, uygun bir şekilde hazırlanan bir klinik oluşturması gerekmektedir.

Veteriner Kliniği Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Veteriner kliniği açmak isteyen kişiler, bu aşamada birtakım belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Gerekli belgeleri hazırlayan veteriner hekimin valiliğe müracaat etmesi gerekmektedir. Klinik açmak için gerekli olan belgeler şu şekildedir;

  • Veterinerlik fakültesi diploması veya mezuniyet belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgâh belgesi
  • 3 adet fotoğraf
  • Açmak istedi kliniği kullanma amacını göre bölümlerini gösteren, uygun bir şekilde çizilmiş kliniğin teknik resmi
  • Bölge Veteriner Hekimler Odası’ndan yeni tarihli alınmış kayıt belgesi
  • Veteriner hekimin mesleği yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını gösteren belge

Bu belgeler tamamlandıktan sonra ve gerekli müracaat yapılır. Yapılan müracaat İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı şubesi tarafından incelenir. İncelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde klinik açmaya izin verilir. İzin verilen kişi il Müdürlüğü Hayvan Sağlığı şubesi tarafından klinik açma ruhsatı alır.

Veteriner Kliniğinin Özellikleri Nelerdir?

Veteriner kliniği açmak için gerekli belgeler tamamlandıktan sonra, açılacak olan klinik için uygun yerin belirlenmesi gerekir. Kliniği belirleme aşamasında birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekir. Açılacak olan kliniğin taşıması gereken bir takım mecburi şartlar vardır. Bu şartları taşıyan klinik, veteriner kliniği olarak tercih edilebilir. Veteriner kliniği açılacak olan yerin taşıması gereken özelliklerden bazıları şu şekildedir; Kliniğin alanının en az 20 metrekare olması gerekmektedir. Klinikte bir veteriner hekim odası bulunması gerekir. Hayvanların muayene edileceği oda da paslanmaz malzemeden yapılmış bir muayene masası olması gerekir.

Veteriner Kliniği Eşyalarının Özelliği Nelerdir?

Muayene yapılacak olan odanın belli ölçülerde olması gerekir. Hayvanların muayenesinde kullanılacak gerekli ilaç ve ekipmanların bulunması gerekir. Bu ekipmanların konulacağı uygun bir dolabın bulunması gerekir. Aşı ve ilaçlara uygun soğutma özelliği olan bir dolap tercih edilmelidir. Hayvan muayenesi yapılacak olan odanın temiz ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde olması gerekmektedir. Açılacak olan veteriner kliniğinin merkezi bir konumda ve yol üzerinde olması da uygun olacaktır.

Klinikte veteriner hekime yardımcı olarak; veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni veya laborantı gibi yardımcı personelinin de bulunması gerekmektedir. Veteriner hekim yanında çalışmak isteyen kişilerin Sağlık İl Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. Yardımcı personel genellikle veteriner hekimin sorumluluğunda görev yaparlar.

Veteriner Kliniği Açma Maliyeti Ne Kadar?

Son zamanlarda hayvan sevgisi oldukça artmıştır. İnsanlar evlerinde ya da barınaklarda hayvan beslemektedir. Bu konuda hayvan hakları ile ilgili birtakım düzenlemeler de gerçekleştirilmiştir. Hayvanlara olan ilginin artması ile birlikte onlarla ilgili tedavi konuları da bir hayli artmıştır. Hayvan dostu insanlar, hayvanların rahatsızlıkları, sakatlıkları gibi durumlarda veteriner hekimlere ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla bu konudaki talep oldukça artmış bulunmaktadır.

Bu yönden bakıldığı zaman veteriner kliniği açmak oldukça karlı bir iştir. Veteriner kliniği açma aşamasında birtakım maliyetler olmaktadır. Uygun bir kliniğe ödenen para ve tedavi ekipmanları gibi birtakım giderler söz konusudur. Bu giderler yapılacak olan işlere göre farklılıklar göstermektedir. Fakat kar açısından bakıldığı zaman yapılan maliyetin geri dönüşü hızlı bir şekilde sağlanmaktadır.

 

Başvuru Formu Mesaj Bırakabilirsiniz